Het verslag van onze reis van 24 dagen naar Ecuador met inbegrip van Galapagos is een herinnering voor ons maar het verslag kan ook dienst doen als informatie bron voor een ieder die een dergelijke reis overweegt.

Naast de positieve punten worden ook enkele negatieve punten genoemd omdat deze vaak door andere worden genegeerd. Deze negatieve punten deden nauwelijks afbreuk aan deze uitstekend verlopen vakantie maar kunnen door anderen gebruikt worden ter voorkoming of om er van tevoren rekening mee te kunnen houden. Gepoogd is ook veel praktische details weer te geven.
Deze reis beschouw ik als een geslaagde vakantie!

Alle foto's zijn door ons zelf gemaakt.

Gebruik
Het linker gedeelte bevat de tekst met links naar meer gedetailleerdere info en foto's welke in het rechter gedeelte verschijnen.
Indien de foto's niet gewenst zijn kunnen deze worden uitgezet met de knop links boven.

Een groene link betekent uitgebreidere informatie over het betreffende onderwerp zonder foto's.
Een blauwe link betekent een foto.

Een bruine link betekent een panorama.
Een rode link betekent een landkaart met informatie en foto's.
Een paarse link betekent een externe link welke in een nieuw venster wordt geopend.

Met het pulldown menu kan gesprongen worden tussen de diverse onderdelen in het linker gedeelte.

Site map