Waardering

De waarderingen gaan van 0 naar 10. Het cijfer geeft de persoonlijke waardering weer en zal door andere personen mogelijk geheel anders zijn. Daarnaast zijn locale omstandigheden zoals het weer van invloed.
De waardering kan ook beïnvloed zijn doordat elders vergelijkbare bezienswaardigheden zijn aanschouwd; indien iets al vele malen bekeken is zal het niet meer zo gewaardeerd worden als iets voor de allereerste keer bekeken wordt.

waardering 10 het kan niet beter
waardering 9 niet te missen
waardering 8 zeer goed
waardering 7 de moeite waard
waardering 6 aardig
waardering 5 redelijk maar kan worden overgeslagen
waardering 4 als er niets beters te doen is
waardering 3 beter over te slaan
waardering 2 vooral niet doen
waardering 1 bar slecht
waardering 0 u bent gewaarschuwd