Het verslag van onze reis van 26 dagen naar Singapore, Java en Borneo is een herinnering voor ons maar het verslag kan ook dienst doen als informatie bron voor een ieder die een dergelijke reis overweegt. Aangezien ik een aantal bonnen heb bewaard heb ik ook prijs informatie toegevoegd.

Naast de positieve punten worden ook de negatieve punten genoemd omdat deze vaak door andere worden genegeerd. Deze negatieve punten deden nauwelijks afbreuk aan deze uitstekend verlopen vakantie maar kunnen door anderen gebruikt worden ter voorkoming of om er van tevoren rekening mee te kunnen houden. Gepoogd is ook veel praktische detail weer te geven.
Deze reis beschouw ik als een geslaagde vakantie!

Alle foto's zijn door ons zelf gemaakt en achteraf niet aangepast op een computer behalve als dit met een * aangegeven is.

Gebruik
Het linker gedeelte bevat de tekst met links naar meer gedetailleerdere info en foto's welke in het rechter gedeelte verschijnen.
Indien de foto's niet gewenst zijn kunnen deze worden uitgezet met de knop links boven.

Een groene link betekent uitgebreidere informatie over het betreffende onderwerp zonder foto's.
Een oranje link betekent uitgebreidere informatie over het betreffende onderwerp met foto's.
Een blauwe link betekent een foto.
Een rode link betekent een landkaart met informatie en foto's.
Een paarse link betekent een externe link welke in een nieuw venster wordt geopend.

Met het pulldown menu kan gesprongen worden tussen de diverse onderdelen in het linker gedeelte.

Site map